Časosběr

Publikováno v Časosběrné video

Časosběr

Jedním z témat, kterým se zabýváme, je časosběrné video, časosběr. V kontextu kamerového dohledu se jím zabýváme především ve stavebnictví a tvoříme časosběrná videa z průběhu stavby. Co vlastně tvorba takového videa obnáší?

V první fázi jde o vhodné umístění kamery a bezpečný sběr dat. Data potřebná pro časosběr neuchováváme na staveništi, ale přenášíme je na zálohované servery v zabezpečených místnostech. Může se to zdát komplikované, ale zkušenosti nám velí, že vše co je dostupné na stavbě, může být zcizeno a je to vlastně jen otázkou času. Všechna zařízení potřebná pro sběr dat jsou v našem vlastnictví a tedy i případná krádež je riziko, které v průběhu poskytování naší služby neseme. Při umisťování kamery je potřeba znát projekt budoucí stavby a zajistit, aby nám stavba neutekla ze záběru. Je také možné umístit více kamer a záběry pak vhodně sestříhat.

Při ukládání dat je nutná pečlivost a provádění záloh. Trvá-li stavba rok až dva roky, je nutné, aby na jejím konci jsme měli 100% všech dat. Druhý pokus již není. Proto všechna data zálohujeme.

Po dokončení stavby a ukončení sběru dat začíná postprodukční práce. Všechna data je nutno vyčistit od špatných záběrů, zamlžených objektivů nebo nevhodných scén. Vzhledem k relativně dlouhému času pořizování snímků, jde o mravenčí práci, bez které však časosběr nemůže vzniknout. Při tomto zpracování je nutná trpělivost a dostatek času. Pak už jen zbývá hotové video exportovat do požadovaných formátů a velikostí.