Stavba online

Existuje více důvodů, proč je výhodné, aby byla stavba on-line:

Je-li stavba online, má developer dokonalý přehled o projektu na všech pozicích. Od přípraváře až po management. Všichni mohou vidět, jak důležitý projekt, na kterém se podílejí, roste.

Je možné lépe a sofistikovaněji (archivy snímků s patrnými rozdíly) podávat bance informace o prostavěnosti.

Stavební dozor, manažer projektu nebo stavbyvedoucí mají perfektní přehled o situaci na stavbě a jsou schopni zpětně analyzovat a prohlížet pracovní postupy.

Investor vidí, že se na jeho stavbě pracuje.

Stream z kamer vložíme do propagačního webu projektu.

 

Na závěr stavby Vám předáme časosběrné video. Čaosběrné video doplníme podkresovou hudbou, přidáme vaše logo, popisky nebo jinou garfiku a můžeme jej doplnit o záběry finální stavby, pořízené filmovou technikou.

 

Co vše vlastně znamená on-line?

Je to on-line náhled v mobilní aplikaci, v počítači nebo stream v jakémkoliv místě vašeho webu. Kdykoliv dostupný archiv a všechny záběry.

 

Kamera na stavbě pomáhá k udržení organizované a přehledné stavby

stavba online